داستان ما...


چون همگان و به رسم روزگار در "ابریشم گرم عادت آسوده بودیم" و دلخوش به روزمره گی هامان که ناگاه، خزان بیماری به جان فرشته کوچکی از عزیزانمان زد.

برآشفتیم از بیماری "راشین" کوچکمان و برخواستیم به یاری و یاری خواستن.

 
دریغ و افسوس که همراهی‌ها و مهربانی‌ها در مقابل کمبودها، بودها و نابودها، تحریم ها و ... به زانو درآمد و ما ماندیم و اندوه بزرگِ از دست دادنش.

و ما در اندیشه که زین پس چه باید کرد؟  

دانشش را داشتیم
و توانش را
و همتش را
و نیازش را
و امیدش را

پس بر آن شدیم که خودمان بسازیم هر آنچه را که از ما دریغ می دارند.

خواستیم و هر آن چه در توانمان بود گذاشتیم و توانستیم.

قدم در راهی نهاده ایم که سراسر روشنایی و امید است. ناملایمات بسیارند ولی عزممان استوار است و کمر همت بسته ایم به یاری همه ی کسانی که به آنچه می سازیم نیازمندند.
 

شرکت پایش ژن در سال 1397 با هدف ارتقای سطح علمی کشور و خود کفایی در زمینه تولید کیت های تشخیصی ویروسی تاسیس گردید. هدف این شرکت تولید کیت‌هایی در زمینه تشخیص می باشد که منجر به درمان موثر و سریعتر بیماری‌های ویروسی و عفونی می‌شود. از جمله کیت‌هایی که تاکنون مطابق با استانداردهای جهانی در شرکت پایش ژن تولید می شود می‌توان کیت‌های استخراج DNA و RNA، کیت های خالص سازی محصولات PCR، کیت‌های تشخیص کیفی PCR و Real-Time PCR و کیت تشخیص مایکوپلاسما را نام برد که بر پایه تکنیک های PCR، RT PCR، Real-Time PCR و LAMP روانه بازار شده است.