کیت استخراج RNA پایش ژن

کیت استخراج RNA پایش ژن، موجب استخراج سریع کل محتوای RNA نمونه می شود. این کیت استخراج طیف وسیعی از نمونه ها را پوشش می دهد که شامل خون(پلاسما و بافی کوت)، انواع سلول‌ها و بافت های جانوری، باکتری‌های گرم مثبت و گرم منفی، مخمر می‌باشد.

RNA استخراج شده می‌تواند در فرآیندهای مختلف بیولوژی شامل Real-time PCR، PCR(RT PCR)، microarray analysis و غیره می‌باشد.

کاربردها:

  • سنتز cDNA
  • RT-PCR
  • Quantitive real-time RT-PCR
  • Northern blot analysis
 
 

مزایای کیت استخراج RNA پایش ژن

عدم استفاده از مواد شیمیایی خطرناک مانند فنول و کلروفورم

سرعت بالا در زمان انجام استخراج

قابلیت استفاده برای نمونه های مختلف

بالاترین بازده استخراج RNA (به حداقل رساندن آلودگی)

 

کیت استخراج RNA

ReactionsProductsCat No
50High Quality Total RNA Extraction Kit From Different SamplesB001