کیت تشخیص کمی ویروس ایدز HIV

بيماري نقص ايمني اكتسابي AIDS توسط رتروويروس HIV از خانواده لنتي ويرو سها ايجاد می شود .اين بيماري با تضعيف سيستم ايمني مبتلایان، آنها را در معرض شكل مهلكي از عفونت هاي قرار مي دهد.

 كيت حاضر شامل يك سيستم اماده براي تعيين HIV RNA به روش Real-Time PCR فراهم ميكند مستر ميكس بكار رفته در اين كيت تمام مواد و انزيم هاي لازم را براي تكثير اختصاصي نواحي از ژنوم HIV را دارا مي باشد كه با استفاده از كانال فلورسانس FAM در دستگاههاي Applied Biosystems™ StepOne  و Rotor-Gene Q  قابل تشخيص مي باشد.

محتویات کیت برای 48 تست:

 

شرايط نگهداري : تمامي مواد كيت بايد در دماي20 درجه زير صفر حمل و نگهداري شوند

ü     تعیین میزان دقیق ویروس با استفاده از 4 استاندارد استفاده شده در کیت

ü     قابلیت اطمینان بالا با استفاده از کنترل داخلی برای انجام واکنش

ü     شناسایی اختصاصی ژنوتیپ های HIV-1 از A-H

HIV-1, including all group M subtyp
EDTA plasma
93 باز از ناحیه 5' LTR
تشخیص سریع و حساس مقدار HIV RNA که از نمونه پلاسما انسانی گرفته شده است.