کیت تشخیص کمی هپاتیت B

کیت تشخیص کمی هپاتیت B

هپاتیت ویروسی یکی از 5 عامل عفونی مرگ زودرس بشر در سطح جهان می باشند و هرسال حداقل یک میلیون نفر از جمعیت جهان در اثر هپاتیت های ویروسی جان خود را از دست میدهند. تا کنون 6 نوع ویروس هپاتیت A، B، C، D، E، G، شناخته شده است. شایع ترین علت هپاتیت ویروسی در بالغین ایرانی نوع HBV می باشد. ویروس نوع B علاوه بر هپاتیت حاد باعث هپاتیت مزمن نیز میگردد. کیت حاضر شامل یک سیستم آماده برای تعیین HBV DNA به روش Real Time PCR فراهم می کند.

مستر میکس بکار رفته در این کیت تمام مواد و آنزیم های لازم را برای تکثیر اختصاصی نواحی از ژنوم HBV را دارا می باشد که با استفاده از کانال فلورسانس FAM در دستگاههای Applied Biosystems step one ، Rotor-Gene Q قابل تشخيص مي باشد.

محتویات کیت برای 48 تست:

 

تمامي مواد كيت بايد در دماي20 درجه زير صفر حمل و نگهداري شوند

ü     تعیین میزان دقیق ویروس با استفاده از 5 استاندارد استفاده شده در کیت

ü     قابلیت اطمینان بالا با استفاده از کنترل داخلی برای انجام واکنش

ü     تشخیص بسیار حساس به اندازه IU/ml  50

ژنوتایپ های HBV genomes A-H
EDTA plasma
ناحیه 134 بازی از توالی ژنوم HBV
تشخیص سریع و حساس مقدار HBV DNA که از نمونه پلاسما انسانی گرفته شده است.