مقالات آموزشی پایش ژن

1398-04-09
ژنومیک

ژنومیک DNA

ژنومیک DNA شامل تمام اطلاعات ژنتیکی یک ارگانیسم می باشد. ژنوم های تقریبا تمام ارگانیسم ها DNA می باشد تنها استثنایی که هست بعضی از ویروس ها که دارای ژنوم RNA می باشند. ژنومیک DNA مولکول های بزرگی هستند
1398-04-11

تکنولوژی استخراج DNA

DNA به وسیله روش های مختلفی می تواند استخراج شود و فرایند های پایین دستی تعیین کننده خلوص DNA می باشد. که برای این فرایند کمپانی مختلفی روش های متفاوتی را برای استخراج DNA ارائه داده اند.
1398-04-12

روش های اختصاصی برای استخراج DNA از نمونه های مختلف

بعضی نمونه ها دارای زیر واحدهایی هستند که برای جداسازی DNA و آنالیز آن مشکلاتی را بوجود می­ آورند...
1398-12-16
Kary Mullins

واکنش زنجیره ای پلیمراز یا PCR چیست؟

واکنش زنجیره ای پلیمراز یا PCR   تکنیک زنجیره ای پلیمراز یا روش PCR نام خود را از یکی از ترکیبات کلیدی خود، DNA  پلیمراز می […]