شرکت تعاونی راه امیدنماینده رسمی فروش کیت های «تشخیصی، مولکولی» پایش ژن

آدرس: تهران، خیابان پاستور، خیابان 12 فروردین جنوبی، ساختمان کوثر - 1316843311

تلفن: 64453835 021  نمابر: 66967824 021

تلفن مدیریت نمایندگی: 7763656 0902 

پست الکترونیک:  raheomid@iripo.ir

 

درخواست نمایندگی